Công cụ chuyển đổi tệp

Bộ chuyển đổi cường độ sáng

From
To

Candela
1
Lumen Per Steradian
1
Hefnerkerze
1,11
Năng lượng nến
1,02
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi