Bộ chuyển đổi cường độ sáng

...
...

Candela
1
Lumen Per Steradian
1
Hefnerkerze
1,11
Năng lượng nến
1,02
Nhấp vào giá trị dữ liệu ở bên phải sẽ tự động sao chép dữ liệu.