Công cụ chuyển đổi tệp

Công cụ chuyển đổi độ sáng

From
To

Microlux
1000000
Millilux
1000
Lux
1
Kilolux
10-3

Lumen trên mét vuông
1
Lumen trên Centimet vuông
10-4
Chân nến
0,09
Phot
10-4
Nox
1000
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi