Công cụ chuyển đổi tệp

Bộ chuyển đổi độ nhớt động lực

From
To

Pascal-giây
1
Đĩnh đạc
10
Centipoise
1000
Kilôgam trên Mét giây
1
Gram trên Centimet giây
10
Newton giây trên mỗi mét vuông
1

Pound-Force giây trên mỗi inch vuông
1,45×10-4
Pound-Force giây trên mỗi foot vuông
0,02
Pound trên foot giây
0,67
Pound Per Foot Giờ
2419,09
Sên mỗi chân giây
0,02
Poundal giây trên mỗi foot vuông
0,1
Dyne giây trên mỗi Centimet vuông
10
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi