Công cụ chuyển đổi tệp

Chuyển đổi tốc độ

From
To

Hệ mét

Kilomet trên giây
1
Mét trên giây
1000
Kilômét mỗi giờ
3600
Milimét trên giây
1000000
Micrometre trên giây
1000000000

Anh / Mỹ

Dặm trên giây
0,62
Dặm mỗi giờ
2236,94
Chân mỗi giây
3280,84

Hải lý

Thắt nút
1943,85

Khác

Tốc độ ánh sáng
3,34×10-6
Tốc độ âm thanh
2,92
Một cuộc đi bộ nhanh
588,24
Tốc độ của một con ốc sên thông thường
1000000
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi