Công cụ chuyển đổi tệp

Công cụ chuyển đổi kích cỡ giày

From
To

Châu Âu
40
Vương quốc Anh, Nam giới
7
Vương quốc Anh, Phụ nữ
6.5
Hoa Kỳ & Amp Canada, Nam giới;
7.5
Hoa Kỳ & Amp Canada, Phụ nữ;
9

Nhật Bản, Nam giới
25.5
Nhật Bản, Phụ nữ
25
Mexico
6
Brazil
38
Úc, Nam giới
7
Úc, Phụ nữ
7.5

Centimet
25.4
Mondopoint
254
Inch
10
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi