Công cụ chuyển đổi tệp

Công cụ chuyển đổi phân rã phóng xạ

From
To

Becquerel
1
Kilobecquerel
10-3
Megabecquerel
10-6
Gigabecquerel
10-9
Terabecquerel
10×10-13

Curie
2,7×10-11
Số lần phân hủy mỗi phút
60
Rutherford
10-6
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi