Công cụ chuyển đổi tệp

Chuyển đổi năng lượng

From
To

Milliwatt
745699,87
Watt
745,7
Kilowatt
0,75
Megawatt
7,46×10-4
Joule mỗi giây
745,7
Mã lực
1
Mã lực hệ mét
1,01
Mã lực điện
1
Mã lực lò hơi
0,08
Pound chân mỗi phút
33000
Pound-Pound trên giây
550
DBm
58,73
Lượng calo mỗi giờ
641186,49

Kilocalories mỗi giờ
641,19
Đơn vị nhiệt của Anh mỗi giờ
2544,43
Đơn vị nhiệt Anh trên giây
0,71
Tấn lạnh
0,21

Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi