Công cụ chuyển đổi tệp

Công cụ chuyển đổi khối lượng mol

From
To

Đơn vị khối lượng mol

Gram mỗi nốt ruồi
1,01
Kilôgam trên mỗi nốt ruồi
1,01×10-3

Trọng lượng nguyên tử tiêu chuẩn

Hydrogen
1
Ôxy
0,06
Lưu huỳnh
0,03
Clo
0,03
Bàn là
0,02

Khối lượng phân tử

Phân tử hydro
0,5
Phân tử nước
0,06
Muối ăn (Natri Clorua)
0,02
Phân tử clo
0,01
Phân tử lưu huỳnh
3,93×10-3
Đường bảng (Sucrose)
2,94×10-3
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi