Công cụ chuyển đổi tệp

Công cụ chuyển đổi độ sáng

From
To

Candela trên mỗi mét vuông
1
Kilocandela trên mỗi mét vuông
10-3
Candela Per Square Centimet
10-4
Candela Per Square Foot
0,09
Foot-Lambert
0,29
Lambert
3,14×10-4
Nit
1
Stilb
10-4
Chọn Tệp PDF ...
©2021 Office-Converter.com
Cài đặt Tiện ích mở rộng Chrome của Bộ chuyển đổi Office?
Kết nối lại với mạng để tiếp tục chuyển đổi